Kendine güveniyor musun?

Gizlilik Sözleşmesi

(Privacy Policy)

Giriş
  • Bilgiyarışı kullanıcıların tarafından ücretsiz olarak indirilebilen Iphone telefonlarda çalışan kişinin sorulan sorulara cevap vererek değişik kategorilerde bilgisini ölçebileceği uygulamadır.
Uygunluk
  • Bilgiyarışı uygulamasının kullanmak için 18 ve üstü yaşta olmanız gerekmektedir. Bu uygulamayı kullanarak, bu Sözleşmeye taraf olabilecek ve bu Sözleşmenin tüm hüküm ve şartlarına riayet edebilecek hak, izin ve dirayete sahip olduğunuzu beyan ve tekeffül etmiş olursunuz. Kullanıcılar uygulama içindeki soruları çözüp çözmemekte serbesttirler, sorulardaki herhangi bir öğeden dolayı Mobil interaktif A.ş sorumlu tutulamazlar uygulamayı kullanırken bu şartı kabul etmiş sayılırsınız.
Hüküm
  • Bu Sözleşme siz Bilgiyarışı uygulamasını kullandığınız müddetçe tam olarak yürürlükte kalacak ve geçerli sayılacaktır.
Ticari Olmayan Kullanımı
  • Bu uygulama bireysel kullanımı içindir ve herhangi bir ticari uğraş ile bağlantılı olarak kullanılamaz. Uygulamayı sadece kullanabilirsiniz başka birine devir edemez, satamazsınız
Ödüllü yarışma
  • Ödüllü yarışma ödülü Mobil ınteraktif A.ş tarafından belirlenir ve sorulara doğru cevaplar veren,usülsüzlük yapmamış kullanıcılar arasında en fazla puan alan puan birincisi ödül almaya hak kazanır. Ödüllü yarışma sonucunda Mobil ınteraktif A.ş sadece ödülü tedarik etmekle yükümlüdür kullanıcıya ulaşma sürecindeki giderler kullanıcı tarafından karşılanır.
Ödüllü yarışma ve usülsüzlük
  • Mobil İnteraktif A.Ş Bilgiyarışı uygulaması ödüllü yarışması sonucunda belirlenen zaman aralığında en fazla puan alan kullanıcının usülsüzlük yapıp yapmadığını kontrol ve denetleme yetkisine sahiptir. Eğer kazanan kişinin usülsüzlük yaptığı belirlenir ise ödül alma hakkı bir sonraki usülsüzlük yapmayan en fazla puan alan kullanıcıya devrolur.Usülsüzlük yapan hakkında hukuki işlem başlatılabilir, hukuki işlem sürecindeki her türlü doğabilecek masrafı kullanıcı ödemeyi kabul etmiş sayılır.